Skolesystem

Den formelle uddannelsestruktur og undervisningssystemet i Tanzania består af:

  • 2 års pre-primary uddannelse
  • 7 års primær uddannelse
  • 4 års af Junior Secondary (almindelig niveau)
  • 2 års Senior secondary (advanceret niveau) og
  • op til 3 år eller mere på en tertiær uddannelse
school

Når de studerende når “secondary level”, foregår al undervisning på engelsk. Dette kan være en ekstremt svær overgang for mange af børnene, da den efterfølgende læringsprocess vil afhænge af deres individuelle engelskkundskaber.

Dette betyder derfor at en studerende, som egentligt var god til et specifkt fag, måske falder bagud i forhold til niveauet på grund af utilstrækkelige engelskkundskaber, og ikke på grund af manglende fagligt dygtighed eller interesse i det specifikke fag.

Dette er en stor bekymring på centret, da mange af børnene ikke kan et ord engelsk, når de kommer til centret, og fordi de også har brug for stor opmærksomhed på de andre fag for at kunne bestå den store eksamen efter “primary school”. Vi prøver derfor at forhindre dette problem gennem ekstra engelskundervisning på centret, hvilket vi håber at kunne optimere yderligere i fremtiden.