Baggrund

Vores organisation blev først grundlagt som Friends of Don Bosco (FDB) i 1998 af Evans Tegete. I 2010 ændrede vi vores navn til Watoto Wetu Tanzania.

Begyndelsen

Evans mistede sin mor, da han var 2 år gammel. Hans far var ikke i stand til at tage sig af ham, derfor var det hans bedstemor, der måtte tage sig af ham gennem hans opvækst. Efter han havde færdiggjort sin første del af sin skolegang, blev han optaget på Don Bosco Seminary, fordi han gerne ville være præst. Dette ændrede sig imidlertid og han bestod sin Advanced level (hvilket tilsvarer gymnasiet) fra Mkwawa High School i 1997. At fuldføre sin uddannelse og komme igennem mange andre udfordringer uden sine forældre var meget hårdt for ham, og han fik hjælp flere steder fra undervejs. Derfor blev det hans drøm at kunne hjælpe andre børn, der var i samme situation som han havde været i. Det mål blev nået, da han i 1998 oprettede Friends of Don Bosco centret (FDB) i Tabata-regionen i Tanzania. I begyndelsen startede han alene og støttede 6 børn, som han tog ind fra gaden. I 1999 begyndte han at få hjælp fra andre lokale frivillige og i 2000 begyndte medierne også at interessere sig for deres arbejde. Dette resulterede i forskellige interviews i radio og tv, hvilket betød at der kom større støtte til organisationen, og de derfor var i stand til at hjælpe flere børn.   background2

Vores familie

De fleste af børnene har mistet enten en eller begge af deres forældre og/eller mistet kontakten med den tilbageværende familie. Når de accepteres på centret bliver de ligeledes accepteret, som et nyt familiemedlem. Centrets mest fundamentale filosofi er, at de lever som én famlie og behandler hinanden som brødre og søstre. Alle de ældre børn/unge voksne er ansvarlig for et af de yngre børn, lidt ligesom en ny far eller mor, som de kan snakke med hvis de har nogle bekymringer eller lignende. Husholdningens pligter er ligeledes delt mellem børnene, hvor de ældre har større ansvar for at der bliver gjort rent, lavet mad, osv. Derudover er de voksne frivillige familiens overhoveder. Der er altid nogen til at hjælpe og de sørger også for at børnene studerer, samt tager sig af de officielle anliggender. background4
background1

Fremskridt

I 2001 blev organisationen offentligt registreret og i 2002 blev der, af en privatperson, doneret en grund i Kimara Suca, Dar es Salaam, hvor centret stadig holder til. Herefter har der været en stigning i antallet af børn, som kunne få hjælp gennem centret. I begyndelsen i 1998 var det muligt at hjælpe 6 børn, i 2002 fik 60 børn hjælp, og i 2010 bliver mere en 150 børn støttet gennem centret, heraf bor ca. 55 af børnene på centret i Kimara (og flere i ferierne). Hovedmålet er at gøre det muligt for dem til af få en uddannelse, så de kan lave selvstændigt, når de bliver for gamle til at bo på centret. Der er stor variation i børnenes alder, som er mellem 3-24 år. I øjeblikket går størstedelen af børnene i Secondary Schools, resten er enten i primary eller nursery school, og få er nået til universitet eller på tekniske videreuddannelser. background3

Vores navn

Watoto Wetu Tanzania, betyder "Vores Børn Tanzania". Navnet stammer fra overbevisningen om at vi bør behandle alle børn som vi behandler vores egne, specielt de børn der ikke har nogen andre der til at tage sig af dem. Der er et betydeligt antal af forældreløse og udsatte børn i Tanzania, og samlet kan vi give dem mulighed for kærlighed og hjælpe dem til at komme igennem livet på en værdig måde.

Watoto_wetu_logoVores logo

Huset i midten symboliserer centret. De 4 børn indeni repræsenterer de 4 hovedgrupper i FN's Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen). Disse er børns rettigheder til:
  • Overlevelse - (mad, sundhed og husly)
  • Udvikling - (uddannelse, leg, fritid og information)
  • Beskyttelse - (mod vold, krig, narkotika og seksuel udnyttelse)
  • Medbestemmelse - (ytringsfrihed, indflydelse og med- og selvbestemmelse)
Hvis børn bliver nægtet disse rettigheder, bliver deres fulde potentiale ikke opnået. Derfor er disse rettigheder essentielle for centrets eksistens. De fire børn i logoet repræsenterer også den forskellighed af børn, der er på centret. Der er både drenge og piger, yngre og ældre, børn med mørk hud, lys hud og albinoer, børn med fysiske og metale handicap, samt børn af forskellig race og religiøs overbevisning. Sammen er de alle vore børn. Flaget repræsenterer selvfølgelig centrets nationalitet og hænderne, der holder om husets fundament, symboliserer at vi alle, mænd og kvinder, skal arbejde sammen for at hjælpe disse udsatte børn. Logoet er tegnet af et af de børn centret støtter.